Địa Chỉ: Số 81, Nguyễn Huệ, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Chính sách bán hàng

• Thiết kế, thử nghiệm cấp phối, cung cấp các giải pháp sử dụng hiệu quả về xi măng và bê tông, cung cấp chứng chỉ thí nghiệm, thông tin sản phẩm hàng ngày khi khách hàng có nhu cầu.

• Thường xuyên áp dụng các chương trình khuyến mãi ngắn hạn như hỗ trợ vận chuyển, mua 100 bao tặng 01 bao, hoặc 02 bao.

• Đặc biệt trong cuối năm 2009 Công ty đã cho các Nhà Phân Phối, đi tham quan du lịch Tại Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu, Hong Kong…